Zaznacz stronę

Do słownika wdarło się pojęcie „kancelaria frankowa” oznaczające podmiot oferujący obsługę prawną spraw z zakresu kredytów denominowanych lub indeksowanych do kursu CHF.  W rzeczywistości ewidencja działalności gospodarczej nie przewiduje aktywności określanej mianem „kancelarii frankowej”, a słowa „kancelaria” mogą używać jedynie kancelarie adwokackie lub radcowskie.

Dokonując wyboru kancelarii prawnej do obsługi sprawy frankowej należy zwrócić szczególną uwagę na formę prowadzenia działalności. Do reprezentowania klienta przed sądem jest upoważniony jedynie adwokat lub radca prawny. Tymczasem, określenie „kancelaria prawna” lub „kancelaria frankowa” jest często nadużywane przez firmy nie posiadające do tego uprawnień, nie zatrudniające adwokatów, radców prawnych, a nawet nie dysponujące kadrą w postaci prawników.

Adwokat i radca prawny – zawody zaufania publicznego

Tylko adwokat lub radca prawny gwarantuje odpowiedni poziom obsługi prawnej i możliwość reprezentowania klienta przed sądem. Adwokatem lub radcą prawnym jest osoba, która ukończyła studia prawnicze, odbyła 3-letnią aplikację i zdała egzamin zawodowy. Potwierdzeniem tego jest wpis na listę adwokatów lub radców prawnych, prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką lub Okręgową Izbę Radców Prawnych. Profesjonalni pełnomocnicy traktowani są jako osoby zaufania publicznego, dlatego za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godności zawodowej ponoszą odpowiedzialność przed Sądem Dyscyplinarnym. Dodatkowo, muszą oni posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC, w związku z czym można starać się o odszkodowanie za ewentualne zaniechania lub błędy popełnione w toku obsługi prawnej.

Forma prawna kancelarii

Jedną z ważniejszych kwestii, na które trzeba zwrócić uwagę przy wyborze kancelarii do obsługi sprawy frankowej jest forma prawna. Warto pamiętać, że adwokaci i radcowie prawni mogą działać w ramach indywidualnej praktyki, prowadzonej w formie spółek cywilnych lub osobowych (jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna lub partnerska). Tymczasem na rynku pojawiły się podmioty posługujące się mianem „kancelarii frankowych”, które prowadzone są w formie spółki akcyjnej lub spółki z o.o. Taka formuła działalności wyklucza możliwość, aby była to profesjonalna kancelaria prowadzona przez adwokatów albo radców prawnych, w związku z czym standard usług może pozostawiać wiele do życzenia. Tego typu podmioty łatwo unikną też odpowiedzialności za mierne efekty swoich działań.

Kto może reprezentować frankowicza w sądzie?

Tylko profesjonalny pełnomocnik, będący adwokatem lub radcą prawnym, ma prawo do reprezentowania klienta przed sądem. Oznacza to, że wszelkie pisma procesowe są przygotowywane przez niego i za jego pośrednictwem dostarczane do sądu. Co istotne, w ramach zastępstwa procesowego radca prawny lub adwokat jest uprawniony do występowania w imieniu klienta na rozprawach sądowych. W trakcie rozprawy pełnomocnik może zabierać głos, konsultować z klientem odpowiedzi na pytania zadane przez sąd lub stronę przeciwną, sam formułować takie pytania do oponentów oraz informować sąd o stanowisku jakie w danej sprawie zajmuje klient.

 

Inaczej sprawa przedstawia się w przypadku osób bez aplikacji radcowskiej lub adwokackiej. W świetle przepisów nie mają oni uprawnień do podpisywania w imieniu klienta pism procesowych, ani do zabierania w ich imieniu głosu na rozprawach. W praktyce przekłada się to na konieczność sygnowania przez klienta każdego dokumentu przesyłanego do sądu oraz osobistego uczestnictwa we wszystkich rozprawach i zabierania głosu w swojej sprawie.

Jakie kryteria uwzględnić przy wyborze kancelarii do obsługi sporu frankowego?

Jak wspomniane zostało wyżej, jedynie kancelarie prowadzone przez adwokatów lub radców prawnych dają szanse na sukces w tak zawiłych sprawach jak kredyty frankowe. Dotyczy to szczególnie tych kancelarii, które od lat specjalizują się w sporach z bankami i dzięki temu posiadają zaplecze kadrowe, doświadczenie i wiedzę niezbędną aby doprowadzić do korzystnego rozstrzygnięcia, w postaci unieważnienia umowy kredytowej lub jej odfrankowienia.

Wraz ze wzrostem zainteresowania kredytobiorców kwestionowaniem w sądach umów kredytowych w CHF, na rynku pojawiło się mnóstwo podmiotów obiecujących szybki sukces. Wśród nich są takie, które dotychczas specjalizowały się w innych dziedzinach (np. w odszkodowaniach) lub pośrednicy naganiający klientów firmom, które nie są prowadzone przez profesjonalnych pełnomocników. Z tego względu, aby ustrzec się błędu, warto uwzględnić kilka kluczowych kryteriów przy wyborze kancelarii do obsługi sporu frankowego. Oto najważniejsze z nich:

Wybór dobrej kancelarii adwokackiej lub radcowskiej

Tylko kancelaria adwokacka lub radcowska ma prawo do reprezentowania klienta przed sądem. Ponosi ona odpowiedzialność dyscyplinarną za podjęte działania lub zaniechania. Dodatkowo, w razie ewentualnego błędu można ubiegać się o odszkodowanie z polisy OC.

Doświadczenie kancelarii w prowadzeniu spraw frankowych

Doświadczenie kancelarii w obsługiwaniu sporów z zakresu kredytów frankowych może być kluczowe dla powodzenia sprawy sądowej. Dlatego podczas spotkania z przedstawicielem kancelarii warto dopytać o liczbę prowadzonych spraw dotyczących kredytów denominowanych i indeksowanych do kursu CHF. Działające w tym obszarze od przynajmniej kilku lat kancelarie mogą się pochwalić nie tylko dużą liczbą prowadzonych postępowań, ale także proporcjonalną do tego ilością korzystnych prawomocnych i nieprawomocnych wyroków. Co więcej, renomowane kancelarie radcowskie lub adwokackie publikują wyroki i nie ukrywają sygnatur spraw. Dysponują one odpowiednim know-how, aby szybko wygrywać sprawy w sądzie i stale pracują nad taktyką batalii z bankami.

Pozytywne opinie w internecie dobrą rekomendacją

Istnieje możliwość zweryfikowania jakości świadczonych przez daną kancelarię usług, analizując chociażby opinie zamieszczane w internecie. Jeśli kancelaria jest wysoko oceniana na platformie Google, a dodatkowo są tam opinie podpisane imieniem i nazwiskiem klientów, to można się spodziewać wysokiej jakości usług. Dodatkowo, warto prześledzić stronę internetową kancelarii i jej blog firmowy oraz poszukać informacji na temat ewentualnych nagród świadczących o ponadprzeciętnych standardach.

Indywidualne podejście i dobry kontakt z klientem

Sposób podejścia do klienta i możliwość utrzymywania ciągłego kontaktu z pełnomocnikiem za pomocą telefonu lub maila, to niezwykle istotne aspekty. Decydując się na wynajęcie profesjonalnego pełnomocnika powinniśmy mieć zagwarantowaną możliwość bieżącego śledzenia postępów w sprawie. Dobry prawnik nie unika telefonów, odpisuje na SMS i maile. Ponadto, powinien on być świetnie zorientowany w sprawie i podchodzić do każdego przypadku jednostkowo.

Ważne pierwsze spotkanie z prawnikiem

Podczas pierwszego spotkania prawnik powinien szczegółowo omówić indywidualną sytuację prawną klienta, weryfikując istnienie okoliczności, które mogą mieć dla sądu znaczenie. Wnikliwego omówienia wymagają sprawy dotyczące m.in. prowadzenia działalności gospodarczej, jej przedmiotu i związku z kredytem (czy była to działalność polegająca na najmie lokali), celu na który zaciągnięte zostało zobowiązanie oraz sposobu wykorzystania nieruchomości.

 

Koszty wynajęcia kancelarii prawnej oraz sposób rozliczenia

Koszty obsługi prawnej powinny być adekwatne do standardu oferowanych usług. Trzeba pamiętać, że za wyższą ceną idzie jakość, na której nie warto oszczędzać. Podstawową zasadą jest, że wszelkie kwestie związane z honorarium dla kancelarii winny być uregulowane w umowie obsługi prawnej. Nie zaszkodzi jednak wyjaśnić wątpliwości na temat ewentualnych dodatkowych opłat, w tym związanych ze złożeniem w sądzie pozwu, uzyskaniem odpisu wyroku itp.

Kancelarie frankowe zwykle stosują jedną z trzech opcji rozliczania się z klientem – opłata godzinowa, płatność z góry za całą sprawę oraz tzw. premia za sukces (success fee). Najczęściej spotykana jest kombinacja dwóch ostatnich wariantów. Oznacza to, że na początek klient uiszcza pewną kwotę (ok. 1/3 pełnego honorarium), a po uzyskaniu korzystnego prawomocnego wyroku dopłaca premię, stanowiącą procent od sumy zmniejszenia salda zadłużenia. Jest to rozwiązanie korzystne dla klientów, bo kancelaria musi się postarać, aby dostać resztę wynagrodzenia.

Czego unikać przy wyborze kancelarii?

Istnieją pewne przesłanki, które mogą przemawiać za tym, że oferta danej kancelarii jest podejrzana. Jakie sygnały powinny wzbudzić naszą czujność i czego unikać przy wyborze kancelarii?

Wątpliwe obietnice szybkiej i 100% wygranej

Profesjonalni pełnomocnicy, jakkolwiek mogą oceniać szanse na wygranie jako wysokie, to nigdy nie składają deklaracji, że sprawa jest na 100% wygrana. Obietnice szybkiego i pewnego sukcesu powinny sprawić, że zapali się nam światełko ostrzegawcze.

Mało wiarygodne rankingi

W internecie roi się od rankingów kancelarii frankowych. Podkreślenia wymaga, że często są  one tworzone przez wynajętych speców od marketingu i nie mają nic wspólnego z poziomem usług prawnych. Nie warto ufać opiniom sugerującym, że dana kancelaria jest najtańsza i najskuteczniejsza, jeśli brak jest potwierdzenia w postaci ilości wygranych spraw i opublikowanych wyroków. Dlatego nasz spis kancelarii frankowych oparty jest na wiarygodnych danych łatwych do zweryfikowania jak staż kancelarii w prowadzeniu spraw frankowych oraz opinie o kancelarii zamieszczane przez użytkowników w Internecie.