Zaznacz stronę

Szukając kancelarii do prowadzenia sprawy frankowej kredytobiorcy kierują się różnymi kryteriami, bo dla każdego inne aspekty mogą być bardziej istotne, jednak żeby wybrać najlepiej, jest kilka zasad, którymi bezwzględnie należy się kierować.

Dla frankowicza najistotniejsze powinno więc być jaką wiedzę i doświadczenie posiada prawnik w prowadzeniu sporów z bankami, natomiast kwestia lokalizacji samej kancelarii, czy wysokości wynagrodzenia prawnika, to tak naprawdę sprawa drugorzędna, gdyż dobre kancelarie frankowe nie mają problemu by obsługiwać klientów z całej Polski, a honorarium to kwestia podlegająca indywidualnym ustaleniom z kredytobiorcą.

Przede wszystkim specjalizacja.

Poszukując kancelarii do prowadzenia sprawy frankowej kredytobiorca nie powinien skupiać się na aspektach mało istotnych z punktu widzenia procesu i wygranej z bankiem, a do takich właśnie należy np. zlokalizowanie kancelarii. Owszem, kancelaria zajmująca się prowadzeniem sprawy frankowej, która znajduje się niedaleko miejsca zamieszkania frankowicza będzie dla niego wygodna, natomiast kancelaria działająca w okręgu sądu, który zajmie się rozpoznaniem sprawy, może pozwolić nieco zredukować koszty, jednak dla kredytobiorcy najważniejsze powinno być, by dana kancelaria specjalizowała się w prowadzeniu spraw frankowych.

Na rynku działa wiele kancelarii, jednakże analizując ich profile z łatwością można zauważyć, że wśród dobrych kancelarii nie ma takich, które zajmowałyby się wszelkimi możliwymi sprawami z zakresu prawa.

Zwykle jest tak, że kancelaria jest ukierunkowana na 2-3 dziedziny w obrębie których świadczy pomoc prawną, kredytobiorca powinien więc szukać takiej kancelarii, która w swoich specjalizacjach wskazuje właśnie prowadzenie spraw frankowych.

Co istotne, najlepsze kancelarie frankowe zajmują się tylko i wyłącznie reprezentowaniem interesów frankowiczów i tylko na tym polu działają, więc właśnie takiej kancelarii powinien poszukać kredytobiorca.

 

Ukierunkowanie na jedną tylko specjalizację pozwala bowiem kancelarii w tym zakresie się rozwijać, prawnicy mają czas na analizę i budowanie strategii dotyczącej spraw frankowych, zwłaszcza w obliczu coraz to nowego orzecznictwa, kredytobiorca zyskuje wówczas pewność, że jego sprawą zajmie się kancelaria, która rzeczywiście zna się na rzeczy.

Kancelaria to oczywiście zespół prawników, dlatego, gdy dana kancelaria nie zajmuje się tylko sprawami frankowymi, istotne dla kredytobiorcy jest, by jego sprawą zajęli prawnicy będący specjalistami od spraw frankowych.

Zwykle jest tak, że w kancelarii działają zespoły, którzy odpowiadają za prowadzenie spraw z danego zakresu, kredytobiorca powinien więc zweryfikować, czy dana kancelaria posiada zespół dedykowany tylko postępowaniom frankowym, i co bardzo ważne, w skład tego zespołu powinni wchodzić adwokaci i radcowie prawni, bo tylko zawodowi pełnomocnicy mogą reprezentować kredytobiorcę w sądzie i dają gwarancję świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Nie teoria, a praktyka.

Pozyskanie przez kredytobiorcę informacji o tym która kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu procesów frankowych to jednak tak naprawdę pierwszy krok by znaleźć pełnomocnika, gdyż następnie kredytobiorca powinien ustalić, czy kancelaria rzeczywiście posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów z bankami.

Dla wielu frankowiczów taka weryfikacja może wydawać się wręcz nierealna, bo niby w jaki sposób laik może sprawdzić czy profesjonalista dobrze sobie radzi, w praktyce jest to jednak bardzo proste.

Przeglądając stronę internetową danej kancelarii, warto zwrócić uwagę czy kancelaria publikuje uzyskane wyroki, i co ważne, czy podaje sygnaturę prowadzonych spraw. Posiadając sygnaturę sprawy kredytobiorca może sprawdzić czy takie postępowanie rzeczywiście się toczyło, natomiast im więcej informacji na temat prowadzonych spraw kancelaria podaje, tym kredytobiorca zyskuje pewność, że zapewnienia prawników o umiejętnym prowadzeniu spraw z bankami są prawdziwe.

Warto więc zwrócić uwagę, czy we wpisach kancelaria podaje w jaki sposób i dlaczego wygrywa procesy z bankami, oraz ile korzystnych wyroków uzyskała.

Wybierając kancelarie zwróć uwagę czy:

 • kancelaria publikuje uzyskane wyroki,
 • podaje sygnatury spraw,
 • opisuje drogę do wygranej w danej sprawie,
 • publikuje skany wydanych wyroków,
 • wygrywa z wieloma bankami,
 • pozywa banki na terenie całego kraju,
 • szybko uzyskuje wyroki,

więcej informacji o tym jak możesz ocenić doświadczenie kancelarii frankowych znajdziesz w artykule Kancelarie Frankowe – którą wybrać?

 

Bardzo ważne również jest, by kancelaria nie prowadziła procesów tylko z jednym bankiem, gdyż każdy bank przyjmuje nieco inną taktykę, a i umowy kredytowe inaczej były konstruowane, wygrane z różnymi bankami świadczą więc o tym, że kancelaria rzeczywiście posiada doświadczenie i wiedzę w prowadzeniu spraw frankowych.

Dobre kancelarie frankowe działają również na terenie całego kraju, więc mogą się pochwalić wyrokami wydanymi przez różne sądy, co także dla kredytobiorcy stanowi ważną informację dotyczącą doświadczenia.

Innymi więc słowy, twierdzenia kancelarii dotyczące specjalizacji i doświadczenia, muszą zostać poparte praktyką, czyli korzystnymi dla kredytobiorców orzeczeniami. Jeśli natomiast kancelaria żadnych konkretnych wyroków nie publikuje, lub publikuje ich niewiele, kredytobiorca powinien ostrożnie podchodzić do współpracy z takim podmiotem.

Wyrok wyrokowi nierówny.

Pozostając nadal w tematyce korzystnych dla kredytobiorców orzeczeń, podkreślić należy, że nie każde, teoretycznie korzystne dla kredytobiorcy orzeczenie, jest rzeczywiście dla niego dobre.

Mowa tutaj oczywiście o nakazach zapłaty, które stosunkowo łatwo można uzyskać w postępowaniu upominawczym, dla kredytobiorcy taki wyrok tak naprawdę nic jednak nie znaczy, gdyż jest praktycznie pewne, że bank taki wyrok zaskarży, a ponadto, sprawa wadliwych zapisów w umowie kredytowej takim wyrokiem nie może zostać rozwiązana.

W sytuacji więc, gdy kancelaria stara się przekonać kredytobiorcę do nawiązania współpracy, wskazując, że szybko uzyska nakaz zapłaty, bo to wartościowe orzeczenie i świadczące o tym, że kancelaria świetnie radzi sobie ze sprawami frankowymi, kredytobiorca powinien jak najszybciej zakończyć jakiekolwiek rozmowy na temat powierzenia swojej sprawy takiej kancelarii, bo najwyraźniej wiedza i doświadczenie kancelarii w sporach frankowych jest na znacznie niższym poziomie, niż wynika to z jej zapewnień.

Dobre kancelarie szybko uzyskują wyroki.

O dużym doświadczeniu danej kancelarii w prowadzeniu spraw frankowych świadczyć może również szybkość uzyskania wyroku dla swojego klienta. Owszem, długość postępowania sądowego zależy od bardzo wielu czynników, na które nie zawsze prawnik reprezentujący kredytobiorcę ma wpływ, jeśli jednak kancelaria może pochwalić się tym, że jest wstanie uzyskać wyrok w przeciągu kilku miesięcy, to świadczy to o tym, że taka kancelaria ma bardzo dobry know how w sprawach frankowych, a więc ma je bardzo dobrze opracowane i wie jakie argumenty wysunąć, by proces szybko zakończył się z korzyścią dla frankowicza.

Taka kancelaria wie również jak przeciwdziałać praktykom banków zmierzającym do przedłużenia postępowania, z całą więc pewnością jest to podmiot warty uwagi w zakresie ewentualnej współpracy.

Sprawdź jak długo kancelaria działa na rynku!

Poszukując doświadczonej w sprawach frankowych kancelarii, kredytobiorca powinien również zwrócić uwagę na to jak długo dana kancelaria działa i od kiedy zajmuje się sprawami frankowymi.

Korzystne dla frankowiczów orzeczenia i znacznie łatwiejsze uzyskanie wyroku spowodowały, że na rynku pojawiło się wiele podmiotów, które oferują swoją pomoc kredytobiorcom, takie kancelarie nie mają jednak odpowiedniego doświadczenia, dlatego, warto poszukać wzmianki od kiedy dana kancelaria działa w zakresie spraw frankowych.

Uważaj  na kancelarie, które:

 • podają się za specjalistów ale publikują wyroków zajmują się sprawami krótko np od 2019 r. lub krócej,
 • nie upubliczniają swoich wygranych tylko wysyłają je w wiadomościach prywatnych,
 • korzystają z usług pośredników, handlowców podpisują umowy poprzez sp. z o.o.,
 • publikują nakazy zapłaty jako sukcesy
 • posiadają wiele specjalizacji a sprawy frankowe prowadzą „przy okazji”

 

Takie informacje uzyskać można przeglądając strony internetowe lub nawet blogi prawników, i jeśli kredytobiorca znajdzie informacje, że kancelaria zajmowała się sprawami kredytów frankowych, jeszcze przed wydaniem przez TSUE wyroku w październiku 2019 r., bo daty publikacji wpisów są wcześniejsze, to dla kredytobiorcy jest to jednoznaczna informacja, że dla kancelarii sprawy frankowe nie są nowością, bo prowadzi je od lat.

W tym zakresie kredytobiorca niestety nie może polegać na zapewnieniach samej kancelarii, gdyż praktycznie wszyscy twierdzą, że sprawy frankowe prowadzą od lat, co oczywiście nie jest prawdą.

Jeśli natomiast żadnych publikacji kredytobiorca nie może odnaleźć, zawsze można zwrócić się do kancelarii o udostępnienie wyroków w sprawach frankowych wydanych przed kilkoma laty, w końcu jeśli ktoś od dłuższego czasu działa na rynku to orzeczenia powinien mieć, nawet jeśli nie będą one korzystne dla kredytobiorcy.

Jakość, a nie ilość.

Proces z bankiem to najprostszych z całą pewnością nie należy, a wygrana wymagać będzie od kancelarii sporo zaangażowania, jednak nie oznacza to, że już sam pozew musi liczyć nawet kilkaset stron.

Dobre i doświadczone w sprawach frankowych kancelarie wiedzą, że pozew nie musi być obszerny by był skuteczny i nie starają się wmawiać swoim klientom, że tylko długi pozew przyniesie zamierzony rezultat.

Bardzo długie pisma procesowe składają zwykle pełnomocnicy banków i taktykę tą przejmują również niektórzy prawnicy kredytobiorców, prawda jest jednak taka, że jeżeli pozew nie będzie konkretny, lecz będzie zawierał wiele różnego rodzaju zarzutów, lecz bez jednoznacznych wniosków, to jest spora szansa, że sędzia rozpoznający sprawę uwzględni tylko te argumenty, które są zgodne z jego poglądem, lecz niekoniecznie na korzyść kredytobiorcy. Pisanie dosłownie wszystkiego w pozwie i robienie z pisma procesowego książki, jest dla kredytobiorcy bardzo ryzykowne, bo to właśnie rolą pełnomocnika jest jak najkorzystniejsze przedstawienie sprawy swojego klienta. Pozew nie może pozostawiać pola do interpretacji w zakresie żądań kredytobiorcy, nie oznacza to jednak, że musi być bardzo długi.

Opinie i rekomendacje.

W dobie ułatwionego dostępu do wszelkich informacji, częstą praktyką podczas poszukiwań doświadczonej kancelarii jest korzystanie z opinii, np. z googla. W tym jednak przypadku należy być bardzo ostrożnym, gdyż takie opinie nie są do końca wiarygodne, zwłaszcza, gdy są to opinie pochlebne, ponieważ ich autora nie można zweryfikować.

Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest więc poproszenie kancelarii o udostępnienie rekomendacji wystawionych przez jej klientów. Wiarygodne rekomendacje to jednak takie, które wskazują danego klienta z imienia i nazwiska, a ponadto, wystawiona rekomendacja powinna dotyczyć już zakończonej sprawy frankowej. Na wszystkie te kwestie kredytobiorca powinien zwrócić uwagę, gdyż rekomendacja dotycząca np. sprawy o odszkodowanie, nie jest dla niego żadnym źródłem wiedzy.

Jak powstał ranking kancelarii frankowych?

Nasz ranking kancelarii frankowych opiera się na prostych kryteriach. Wybraliśmy do niego kancelarie, które posiadają co najmniej 5 letnie doświadczenie w sprawach frankowych. Następnie stworzyliśmy algorytm, który zbiera informacje o kancelariach z takich miejsca jak Google Moja Firma, Facebook lub opinie zamieszczane w portalu Panorama Firm.

Wybraliśmy najbardziej znane miejsca z opiniami o kancelariach, aby w prosty sposób można było zweryfikować jak oceniana jest kancelaria. Wyniki prezentowane są w przejrzysty sposób. Nie mniej jednak aby wybrać kancelarie każdą z nich użytkownik musi samodzielnie ocenić przez pryzmat kryteriów prezentowanych w naszych artykułach na blogu.

Wybierz kancelarię, a nie firmę.

Poszukując kancelarii do prowadzenia sprawy frankowej, bardzo istotne również jest, by kredytobiorca zwrócił uwagę przez kogo taka kancelaria jest prowadzona. Logicznym wydaje się, że kancelaria powinna być prowadzona przez adwokata lub radcę prawnego, jeśli jest to jednak kancelaria prowadzona w formie sp. z o.o. lub s.a., to zawodowy pełnomocnik nie może w takiej formie działać, a więc jest to firma z którą kredytobiorca w żadnym wypadku nie powinien nawiązywać współpracy, bo tak naprawdę nie wiadomo kto za taką firmą stoi.

Ostrożnie kredytobiorca powinien również podchodzić do wszelkich kancelarii, które same się do niego zgłaszają poprzez pośrednika, handlowca lub wiadomości mailowe. Zawodowi pełnomocnicy w ten sposób nie zdobywają swoich klientów, więc najpewniej jest to właśnie firma, a nie kancelaria w tradycyjnym rozumieniu.

Spotkanie i rozmowa.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o nawiązaniu współpracy z prawnikiem, zawsze warto umówić się na spotkanie i rozmowę. Pozyskane informacje mogą świadczyć o tym, że dana osoba ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie, jednak w trakcie rozmowy może się okazać, że rzeczywistość wygląda nieco inaczej. Warto więc spotkać się z prawnikiem i posłuchać w jaki sposób się wypowiada i jak się zachowuje, gdyż w ten sposób można uzyskać dodatkowe informacje.